บริษัท

Snapco is the most comprehensive, highest quality provider of promotional products for concession-based sales. Our products include plastic toys and Snapco's patented SPEEDPACK™, a printed color tray with matching IML-cup and lid, with sizes ranging from 12 oz to 44 oz. Snapco products are the best way to grow your per capita and boost revenues, and put a smile on the face of every patron, kids and collectors alike.
Snapco เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Snap Creative และ PCO Group เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตสัมปทานโรงภาพยนตร์ เรามีรายการสินค้าส่งเสริมการขายอันหลากหลายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก และยังสามารถขอใบอนุญาตสำหรับชิ้นงานและสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ ของเรา ได้รับใบอนุญาตจากสตูดิโอชั้นนำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Disney, Disney/Pixar, Fox, Paramount, Dreamworks, Universal และ Sony เราเป็นคู่ค้ากับผู้ค้าที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนอันเด่นชัดในการปกป้องสิทธิของแรงงาน และคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุด (QA/QC) เท่านั้น ติดต่อเราวันนี้เพื่อ ขอใบราคา


logo-snapcreative เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ของเล่นซึ่งได้รับใบอนุญาตเพื่อการค้าปลีกและส่งเสริมการขายของประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม Snap Creative
เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการตลาดชั้นนำของยุโรปในการขายสินค้าสำหรับโรงภาพยนตร์ เช่น ข้าวโพดคั่ว น้ำมัน บรรจุภัณฑ์ นาโช อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เยี่ยมชม PCO Group